DETTA KAN VI
GÖRA FÖR DIG
Till startsidan


Vem är du?

På samma sätt som du behöver lita på oss så behöver vi kunna lita på dig. Vi tar vissa risker när vi publicerar läckor som förväntas vara korrekta. Jag som ansvarig har ett varumärke som påverkar alla mina professioner och även min familj. Vi kommer därför att vara mycket noga med korrektheten i det läckande materialet.

Publicering

När vi känner oss säkra på dig och har ditt förtroende så kommer vi i samspråk med dig förmedla det du har att säga till offentligheten, media och samhället i allmänhet. Innehållet men även den ekonomiska aspekten bestämmer till viss del vilka kanaler vi väljer att använda oss av.

Vi når på några minuter tusentals politiskt intresserade människor via mejllistor och sociala media. Vi har också kontakt med flera självständiga kända journalister och politiker. Vi har också de kunskaper som behövs för att skapa professionella webbsidor, videomaterial och presentationer av olika slag. Vi gör ingenting amatörmässigt. Publiceringen, oavsett innehåll, ska vara slående, saklig och snyggt utformad.

Vi verkar redan utomlands då vi säljer böcker, publicerar artiklar och är aktiva i demokratirörelser. I den mån det skulle tjäna saken kan vi också sprida materialet utanför Sverige.