DET HÄR ÄR VI INTRESSERADE AV
Till startsidanVilka läckor söker vi?

All information som kan bidra till att bryta den allt aggressivare och isolerade medievärlden. Det yttersta målet är att öka allmänhetens förtroende för journalister som objektiva, sakliga och verkandes för den breda allmänheten.

Men för att kunna göra det så måste den gamla mediekulturen krackelera. Den sanna bilden av exempelvis skribenters och reportrars verkliga åsikter och hur det går till bakom kulisserna måste få komma fram. När journalister deltar i paneldebatter eller i sammanhang utanför sin anställning och bortom strålkastarljusen så kan man skönja en annan och mer nyanserad bild av den egna yrkeskåren och hur media återger nyheter med mera. Vi vill ha mer av detta. Konkret kan det vara allt ifrån enkla personliga exempel på åsiktsförtryck och mobbing på redaktionen, faktafiltrering, interna resonemang och medvetna prioriteringar i syfte att skapa opinionsbildning eller hur interna konflikter mellan de som inte finner sig och de som följer den outtalade ordningen sköts. Men läckor kan också vara anonyma ”olämpliga” artiklar eller krönikor som vi istället publicerar och sprider.

Vilka läckor avböjer vi att publicera

Läckor som inte är förenliga med Medialeaks syfte och mening det vill säga att frilägga information och återskapa förtroendet för media. Ytterst ska informationen tjäna medborgarna, det demokratiska samhällets ursprung och vara till gagn för deras upplysning. Värderingen i själva sakfrågan är underordnad.

Medialeaks kommer inte publicera läckor där tyngdpunkten exempelvis är ett politiskt eller etniskt sakinlägg. Medialeaks är inte en allmän plats för politiska minoriteter eller ett "Politikleaks".

Med tanke på den överhettade debatten om högerpopulism, extremism, nationalism så vill vi med detta ha sagt att detta inte är någonting som Medialeaks speciellt sympatiserar med. Vi stödjer ingenting annat än fria tankar, demokrati och respekt för medborgares åsikter oavsett sakinnehåll.

Vårt fokus ligger på ett öppnare och friare media snarare än läckorna i sak. Men allt är en fråga om bedömning från fall till fall.

Vi förbehåller oss också att avgöra ifall läckan kan skada enskild person eller om den är olaglig.