KORT BESKRIVNING
Till startsidan
  • Medialeaks ger journalister eller andra yrkeskategorier inom media möjligheter att på ett anonymt och säkert sätt publicera, avslöja och ge uttryck för information som annars vore riskabel att publicera via de gängse nyhetskanalerna. Läs mer om syfte och säkerhet.

  • Ansvarig utgivare är Mats Sederholm, författare, krönikör, publicist och politiskt oberoende. Läs mer.

  • Medialeaks har uppkommit på grund av den unisona, likriktade, värderande och aggressiva mediakultur som utvecklats de senaste åren som ett svar på ett svagare folkligt stöd för en gammal samhällsordning. Läs mer.

  • Målet är att förbättra förtroendet för journalister samt öka medias förmåga till en objektiv, saklig och nyanserad nyhetsrapportering till gagn för medborgarna och i linje med ett förändrat socialt och politiskt samhällsklimat. Läs mer.

  • Medialeaks sprider läckor till tusentals politiskt intresserade människor och nyhetsmedia i Sverige och utomlands. Läs mer.

  • Medialeaks avböjer publicering av information som kan skada enskilda individer, som är olaglig eller som har som huvuduppgift att sprida en etnisk eller politisk åsikt. Läs mer.